De Eerste Kamer heeft ingestemd met een aanpassing van het eerste artikel van onze Grondwet. De grondwetswijziging is het resultaat van een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66), Bromet (GroenLinks) en De Hoop (PvdA).
Het nieuwe, aangepaste artikel 1 luidt nu: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. ‘Handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ zijn nieuw toegevoegd aan de non-discriminatiegronden.
Minister Bruins Slot: “De Grondwet vormt het fundament van onze samenleving. Het is belangrijk dat we die bij de tijd houden. Het bijzondere van deze wijziging is dat het initiatief ervoor lag bij de Tweede Kamer. Hierdoor trad ik op als adviseur van de Kamer en verdedigden de initiatiefnemers het wijzigingsvoorstel”.