QUS is gestart met een nieuw canon over bekende Utrechtse LHBTI+. De canon heet Oók zo. De eerste twee vensters zijn online.

Maurice van Lieshout beschrijft Frederik van Renswoude, een voorname heer die de dans ontsprong bij de sodomietenprocessen en wiens naam nog voortleeft in de Fundatie van Renswoude in de Utrechtse Agenietenstraat.

Simone Versteeg laat zien dat de kunstenares en transgenderactiviste Dirkje Kuik de basis legde voor geslachtverandering in het Nederlandse paspoort.

Neem een kijkje!

Frederik van Renswoude Dirkje Kuik

Hartelijk groet,

Evert, Fabienne, Gianna, Kees, Marijke en Maurice,

kernteam QUS / @queerustories / Utrechtse regenboogcanon

Dirkje Kuik