De Utrechtse regenboogcanon heeft er een nieuw verhaal bij: “Van sodomiet tot homoseksueel“. Een hele stoet van binnen- en vooral buitenlandse ‘deskundigen’ zochten verklaringen voor afwijkende seksuele gedrag. Kenden we eerst alleen de sodomiet, in de loop van de eeuw deden onder anderen de pederast, de uranist, de urninde en de homoseksueel hun intrede. Maurice van Lieshout schetst de ontwikkeling in de 19de eeuw.