Planning

Het project start in februari 2021 en heeft een looptijd van 3 jaar. Het streven is om eind 2021 een testversie van de app gereed te hebben. Na 2 jaar moet bekeken worden of en zo ja, hoe dit project vervolgd kan worden. 

Financiën

De gemeente Utrecht heeft reeds een subsidie versterkt waarmee alle basiskosten (drukwerk, website, marketing) gedekt kunnen worden. De uitvoering zal geheel door vrijwilligers worden gedaan. Voor onderdelen boven dit budget zal via subsidieaanvragen en crowd funding extra middelen gezocht worden.